Илияна Йотова: Софийският университет се превърна в център на съпротивата срещу отказа от духовност

Илияна Йотова: Софийският университет се превърна в център на съпротивата срещу отказа от духовност

Софийският университет “Св. Климент Охридски” се превърна в център на съпротивата срещу отказа от духовност и култура, от образование и просветителство, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на тържеството за патронния празник на Софийския университет “Св. Климент Охридски“, който тази година отбелязва 130-ата си годишнина. Няма как да ни задоволяват днес полустуденти, полупреподаватели и полунаука, и Софийският университет е най-големият борец срещу това, отбеляза Йотова. Тя добави, че с развитието на високите технологии с един бутон можем да се свържем с почти всички, а сме все по-отчуждени и по-сами отвсякога, защото само знанието не е достатъчно. Тук е огромната роля на духовните центрове, на университетите - близостта, възможността за общуване, за спор и дискусии, това е мястото за тези дискусии, където всеки може да потърси и да намери себе си, коментира вицепрезидентът. Най-важният урок, който научих тук, е, че свободният човек е търсещият и даващият, а знанието ражда свобода, отбеляза Йотова. От името на президента тя връчи плакет за цялостната дейност на Софийския университет. Ректорът проф. Анастас Герджиков отбеляза, че университетът се стреми да се отвори към обществото като една от най-важните образователни, научни и културни институции на България. Целта е не просто да запознаем обществеността с нашата работа, а да се опитаме да променим обществения климат,в който губим ценностите си, заяви той. Най-важното е, че не затваряме знанието между стените на университета, а като нашия патрон Свети Климент Охридски трябва да разпръснем духовността навсякъде, не само да образоваме, но и да възпитаваме духовност, културни традиции, морални ценности и човечност, посочи ректорът. Много медии подкрепиха целта ни да използваме юбилея, за да обърнем внимание, че духовността е важна и пренебрегването й за сметка на материалното води до тежки последствия за развитието на индивида, на междучовешките отношения и оттам - на цялото общество, коментира той и посочи, че бездуховният човек, колкото и да е осигурен материално, не е щастлив човек, отчете професорът. Ректорът отбеляза, че СУ е най-старият и най-голям университет на България, предлагащ най-високо качество на образованието и даващ най-високи научни резултати. Университетът предлага обучение в 120 бакалавърски специалности, над 400 магистърски и близо 200 докторски програми. В него получават образованието си 21 хиляди студенти във всички образователни степени.