Допълнителен ресурс за субсидирана заетост на хора с увреждания

Допълнителен ресурс за субсидирана заетост на хора с увреждания

13 000 души нуждаещи се от специални грижи са регистрирани в бюрата по труда, съобщи социалният за.-министър Зорница Русинова

Осем нови схеми на стойност 58 млн. лв. ще се изпълняват през 2019 г. по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси“, ще продължи и изпълнението на вече стартиралите. Допълнителен ресурс се заделя за субсидирана заетост на хора с увреждания. Заяви пред БНР заместник-социалният министър Зорница Русинова. Заради изключителния интерес от бизнеса към схемата за субсидирана заетост на хората с увреждания, тя получава допълнително средства, каза още тя. До края на годината поне 1000 души ще започнат работа. Интересът е насочен към възрастовата група над 29 години. С европарите се плащат заплатите на хората с увреждания за 24 месеца на база минимални осигурителни прагове. Ако след това работодателят задържи наетия още 6 месеца, получава допълнителен бонус от още 6 заплати, обясни зам.-министърът. Считаме, че регистрираните близо 13 000 човека с увреждания, които са в бюрата по труда, до голяма степен ще могат да бъдат подкрепени с тези мерки. Досега са сключени над 300 договора за работа на хора с увреждания. Заявките, които имаме, са за близо 20 000 работни места с повече административни дейности. Има добро териториално разпределение, обясни още Русинова. С финансовата подкрепа на оперативната програма продължава закриването на домовете за деца. Специална схема догодина ще подкрепи завършващите образование младежи, заяви висшият държавен експерт. Професионално ориентиране и до голяма степен развиване на предприемачески умения като допълнителни умения, възможност за социално предприемачество също, обясни приложението на схемата Русинова. Да ги подготвим за живота, а най-сигурният начин да са подготвени за живота, е да имат професия, която да им даде възможност да работят след това и да имат доходи. През следващата година започва закриването и на домовете за възрастни с психични разстройства и деменция, припомни БНР. Първите са 11, като общо в рамките на стартиращите мерки за следващата година ще бъдат разкрити над 100 услуги, които ще обслужват над 3000 човека, обясни Русенова.