Иван Кръстев и Тодор Стоилов: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Иван Кръстев и Тодор Стоилов: Държавата е длъжник на хората с увреждания

Привилегирован режим за предоставяне на държавна помощ за специализираните предприятия за хора с увреждания – това е един от основните ангажименти на кандидата за евродепутат от „БСП за България” Иван Кръстев. Той и колегата му в листата на „БСП за България” Тодор Стоилов се срещнаха с пловдивските членове на Съюза на глухите. Двамата бяха категорични, че държавата е длъжник на хората с увреждания по всички направления – финансови, нормативни и институционални.  В конкретната случай, най-неотложни са проблемите с липсата на преводачи и тълкуватели. „Това възпрепятства комуникацията ви с институциите, но управляващите отказват да го разберат”, каза Иван Кръстев, който е експерт и в дълбочина познава трудностите на нечуващите.  Той припомни, че парламентарната комисия по труда и социалната политика отхвърли законопроекта за българския жестов език, само защото не са го написали от ГЕРБ. И до днес няма депозиран, въпреки обещанието на управляващите. Кръстев гарантира, че, когато БСП вземе властта, тази грешка ще бъде незабавно поправена.

„Вярваме ви, защото вие сте ангажиран с нашите проблеми. Изпълнихте всичко, което казахте, както в България, така и като експертен сътрудник в ЕП”, обърна се млада дама към него и съобщи, че именно той е авторът на Законопроекта за българския жестов език. 

Тодор Стоилов се спря на темата за данъчно облекчение на предприятията за хора с увреждания и други специални стимули за работодатели. Кандидатите от БСП подчертаха, че България е страна по международни конвенции, които предписват решаването на проблемите и дори описват стъпка по стъпка как да стане това. „Преди година ЕС прие Европейски стълб за социални права, който има  пожелателен характер  Ние, социалистите, ще настояваме чрез резолюция да бъдат препоръчани законодателни инициативи, за да започнат да се решават вашите проблеми”, изтъкна Иван Кръстев.

Идеите на левицата за европейското икономическо пространство, балансираното развитие на регионите, социалната защита на работещите и единен европейски  стандарт за минимални възнаграждения- двамата кандидати представиха през деня пред избиратели в пловдивския район Северен. Те анализираха и състоянието на българския стопански живот,  в който по думите на Стоилов, само 24 % е делът на индустрията, 3-4% е този на селското стопанство и останалото са услугите. „Няма как да работи икономиката, когато има мащабна корупция, липса на законност, тежки административни процедури, които спират инвеститорите“, обясни той. Пловдив не е изключение от този порочен модел. Регионът все още е един от трите мотори в българската икономика, но компаниите се регистрират в съседните общини. „Ползват града логистично, инфраструктурно и кадрово, но не плащат данъци в нашия бюджет“, поясни пловдивчанинът. За да има промяна у нас и в Европа, на 26 май, вотът трябва да се превърне в наказателен, категорични бяха Тодор Стоилов и Иван Кръстев.