Започва последният етап на самолетно заснемане за изготвяне на нова ортофотокарта на България

Започва последният етап на самолетно заснемане за изготвяне на нова ортофотокарта на България

Това съобщиха от пресцентъра на министерството на земеделието и храните. При благоприятни климатични условия, заснемането за 2019 г. трябва да приключи до края на юли. To ще обхване изцяло или частично областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич и Варна, както и пограничните със Сърбия райони в областите София и Перник. Обновяването на ортофотокартата започна през 2016 г. и се осъществява в рамките на период от четири години, като всяка година се заснема по около една четвърт от територията. До момента самолетно заснемане е извършено над 16 области от страната. Данните от картата се използват в Системата за идентификация на земеделските парцели, която е основна подсистема на Интегрираната система за администриране и контрол. Затова те трябва да са максимално актуални и достоверни, тъй като се използват при изчисляване на директните плащания на земеделските стопани.