Повече от 815 милиона лева за десет години ромска интеграция

Повече от 815 милиона лева за десет години ромска интеграция

Красимир Каракачанов представи концепцията си за промени пред Националния съвет за сътрудничество

Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов съобщи, че от 2008 до 2018 г. за интеграция на ромите са похарчени повече от 815,5 млн. лв. от държавния бюджет и от външни фондове, като припомни, че ефектът от това е нулев. Той съобщи това при откриването на заседанието на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на което представя проекта на Концепцията за промени в политиката за интеграция на ромския етнос в Република България, уточни Дир.бг. Вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета, коментира, че публично финансиране за мерки, които имат етнически профил, няма. Ние дори не знаем етническия профил на ползвателите на мерките, финансирани със средствата от държавния бюджет и от Европейския социален фонд, защото българската администрация не събира данни за етническа принадлежност, изтъкна Дончев и допълни, че в този смисъл сумата, посочена от вицепремиера Каракачанов, е обобщена за интеграционни мерки за групи със социални затруднения и подчерта, че това не са пари, инвестирани за определено малцинство.

Вицепремиерът Каракачанов посочи, че досегашната интеграционна философия е сбъркана, защото според него е видимо, че мерките през НПО, медии и институции не са довели до реална интеграция на това население и през образованието то да стане равноправно на пазара на труда. Той подчерта, че е нужно законът да бъде еднакъв за всички и изтъкна, че реалната интеграция означава тези хора да приемат положението, че в България има закони, Конституция и права на други граждани, както и че човешкият живот е ценност. По думите на Каракачанов досегашната философия е целяла да ни накара да свикнем с това, което се случва. Затова, според мен, една концепция, която би довела до реални мерки на държавните институции, ще е в полза на всички, заяви Каракачанов и подчерта, че в проекта на документ не е бил влаган етнически смисъл, когато се говори за някои от мерките, защото според него е факт, че не само представители на този етнос са дезинтегрирани и необразовани.