НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

През 2018 г., по повод на 120-годишнината от рождението и 95 години от смъртта на Христо Смирненски - един от най-гениалните български творци на художественото слово, оставил за краткия си 24-годишен живот изключително по обем и богато като съдържание и социални послания творчество, Националният съвет и Парламентарната група на Българската социалистическа партия и Управителният съвет на Съюза на българските писатели учредиха НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“.

Носители на наградата могат да бъдат поети, прозаици, драматурзи, публицисти и литературни критици, които са посветили своите професионални и творчески прояви на значими обществени проблеми от позициите на левите политически и социални идеи. Предимство при обсъждането на предложенията ще се дава на кандидатурите на млади литературни творци.

Право да номинират кандидати за носители на наградата имат писателски дружества, ръководства и колективи на издателства и на литературни издания, поети, писатели, публицисти и литературни критици, творчески съюзи и неправителствени организации, организации и съвети на БСП и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наградата до 31 август 2019 г. в НС на БСП и в УС на СБП трябва да бъде изпратено на материален и електронен носител мотивирано предложение, придружено с биографична и творческа справка.

За повече информация и справки за конкурса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, култура и медии (София 1000, ул.„Позитано“ №20, телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е-mail - ) и към Отдел “Административен“ на Съюза на българските писатели (София – 1000, ул. „ 6 септември“ №35, телефон 02/9880685 и е-mail - )

Документите с предложенията за номинираните се изпращат на посочените електронни пощи и се внасят на хартиен носител в отдел „Деловодство“ на НС на БСП и в отдел „Деловодство“ на СБП до 31 август 2019 г. включително.