Комисия по досиетата или по харчене на пари и фалшифициране на историята!?

На 26. 09.2019 г. германският Бундестаг закри Службата за документите на бившата Държавна сигурност на ГДР. От средата на 2021 г. Федералният архив ще приеме 16 000 чувала с документи, съхранявани вече 30 години от Службата, аналогична на българската Комисия по досиетата. За решението са гласували депутатите на ХДС и ХСС, на ГСДП и СвДП. Против е гласувала единствено крайно дясната Алтернатива за Германия. Зелените и левите са се въздържали. Едни от основните аргуменнти за закриване на службата са изчерпване на ролята й и спестяване на финансови средства. Броят на служителите й е 1400. Въпреки това, само 2% от документите са дигитализирани. От 2021 г. вече няма да има пълномощник на Бундестага за документите на ДС.

Разходите за издръжката на българската Комисия по досиетата са 3.791 млн. лв., от които 2.655 млн. за персонал, като от 2015 г. расте, а не намалява. През 2009 г. бюджетът й бе достигнал рекордното ниво от 12 .068 милиона лева. Освен разширяване на периметъра на проверявани лица, заемащи определени длъжности, кадри на Комисията имаха решаващ принос за промяна на текстовете в учебниците за 10–ти клас, въпреки липсата на компетентност, сравнима с тази на авторите, фалшифициране и премълчаване на истината за определен период от историята на България.

Симеон Николов

От Фейсбук