Заявките за издаване на лична карта вече ще се приемат онлайн

Заявките за издаване на лична карта вече ще се приемат онлайн

Заявленията за издаване на лична карта вече ще е възможно да се подават по електронен път през електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи. При това няма да е необходимо използването на електронен подпис. Това са сред приетите от кабинета промени в Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД), чиято цел е да намалят административната тежест за гражданите. С одобрените промени се намаляват сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина. Освен това заявените лична карта или паспорт ще може да се получават чрез лицензиран пощенски или куриерски доставчик, отново когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, които предлагат тази услуга. Според измененията при определени случаи ще е възможно подаването на заявление за издаване на шофьорска книжка да става в някои районни управления към Областна дирекция на МВР. Важното е въпросното районно управление да е в общината, където е постоянният адрес на заявителя.

Според одобрените промени в Закона за българските лични документи е предвидено и издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност. Тогава издаването на временен паспорт ще се съгласува с МВР.

Очакванията са промените да премахнат необоснованата административна тежест за гражданите при предоставяне на услугата по издаване на български лични документи, коментира Економик.бг.