53% от българите не могат да се справят с неочаквани разходи

53% от българите не могат да се справят с неочаквани разходи

46 % от тях нямат възможност да спестяват, отчита националната ни статистика

Близо 53 на сто от българите не са могли да се справят с неочаквани финансови разходи през миналата година, показват данни на Евростат. Средният показател в Европейския съюз (ЕС) за хората, които не са могли да реагират адекватно пред неочаквани парични предизвикателства през миналата година, е бил 34%. Европейската статистика дава данни и за това колко процента от европейците въобще не могат да си позволят покупката на кола (нова или на старо) - за ЕС този показател е 7%. За България – 20%, а за Румъния – 30%. Финансовите проблеми се потвърждават и от други данни на НСИ за някои нагласи на българите спрямо тяхното благосъстояние: около 46 на сто са били настроени негативно около ситуацията със спестяванията си, тоест нямали са възможност да заделят пари. Други 70% от българите не биха могли да изразходват голяма сума за ремонт на дома си. Около 80 на сто от българите пък не биха могли да си купят ново жилище в рамките на една календарна година, съобщава БТА. Само 30% или всеки трети българин би имал възможност да задели пари за покупка на предмет с дълготрайна употреба. Най-нисък дял на жители от европейска страна, които не биха могли да се справят с финансови проблеми, е регистриран през в Малта - едва 15%, сочат данните на Евростат. Други страни с добро финансово самочувствие относно неочакваните разходи са още: Австрия, Холандия и Люксембург - едва 20% от жителите им няма да се справят с неочаквани финансови предизвикателства. Най-висок дял на хора с проблеми относно финансови разходи е регистриран в Латвия – 60%, Хърватия – 56%, България – 53%, Румъния – 52%, Литва и Кипър - с по 50%. В страни с развити икономики като Италия, Испания, Великобритания и Франция делът на хората, които не биха се справили с неочаквани финансови проблеми, варира от 38 на сто за Италия - до 35 на сто във Великобритания. Всеки четвърти жител в Румъния и всеки пети в България и Унгария не биха могли да си позволят купуването без проблеми на кола, отчита също Евростат. Обратно, в другия край на скалата са Малта и Кипър, където едва 2% от хората не биха могли да си позволят покупка на кола, следвани от Люксембург, Италия и Франция - с по 2,5 на сто. Като цяло най-висок е делът на хората в ЕС с финансови проблеми, които не биха могли да реагират при неочаквани парични предизвикателства сред следните категории европейци: самотните родители с деца – 60%, и при възрастните двойки над 65 години – 25%, отчита още Евростат.