70% от българите искат да отдаваме по-малко значение на парите

70% от българите искат да отдаваме по-малко значение на парите

България е сред държавите, в които перспективата за по-малко материалистично бъдеще се оценява високо. 71% от запитаните българи декларират, че ще е добре, ако в близко бъдеще парите имат по-малко значение, 11% смятат, че ще е лошо, а още толкова - че няма да има никакво значение. Останалите не могат да преценят. Изводите са от ежегодните глобални изследвания на световната асоциация „Галъп интернешънъл“. Данните за това какво значение отдават хората на материалните притежания и парите по света и у нас са обобщени от „Галъп интернешънъл“ за Българската национална телевизия. Организацията зададе по света експерименталния въпрос дали би било по-добре, или по-зле, ако в близкото бъдеще започне като цяло да се отдава по-малко важност на парите и материалните притежания. Делът на българите, които оценяват подобна перспектива положително надвишава средния за света с 10 процентни пункта. А този на негативните отговори е двойно по-малък от средния за света. Това поставя България сред държавите, в които хората са в голяма степен склонни, макар и декларативно, да оставят материалното настрана. Сред нашите съседи единствено гръцкото общество надминава нашето по този показател. Въпросът е абстрактен и може да се чете по много начини, но явно личи, че, поне на думи, повечето хора по света биха искали материалното да не е толкова важно. Повечето хора по света смятат, че ще е хубаво да се отдава по-малка важност на материалните притежания и парите. България е сред водещите страни в това отношение. 60% от световното население отговаря, че би било добре, 21% смята, че това би било лошо, а 14% заявяват, че няма значение. Останалите 5% не могат да дадат отговор. Европа и Северна Америка са сред регионите, в които поставянето на материалното на заден план се приема в най-голяма степен като нещо добро. Като цяло подобно отношение е регистрирано и в по-голямата част от държавите по целия свят. В Азия и Африка обаче отговорите „ще бъде по-добре“, макар и мнозинство, са със сравнително по-малък дял. Това би могло да се обясни с факта, че по-богатите и развити общества могат да си позволят в по-голяма степен да мислят ценностно и да оставят парите и материалното на заден план, тъй като не изпитват толкова силно тяхната липса.