Полезно

Полезно

Актуални цени на пшеница, рапица, слънчоглед и царевица - реколта 2019

Какви са актуалните цени на основните зъанени култури във вътрешния пазар на зърно в България? На какви нива се сключват сделките с пшеница, рапица, слънчоглед и царевица - реколта 2019? Това са въпроси, които бяха засегнат по време на Консултативния съвет по зърното, който се проведе в МЗХГ. Към 31 юли изкупната цена на хлебната пшеница в България е 291 лв/тон - много близо до стойността от миналата година, когато към същата дата е била 295 лв/тон. При фуражната пшеница изкупната цена е 274 лв/тон. Ечемикът, който се предлага в България, се изкупува средно на цени 269-270 лв/тон. Пивоварният ечемик към момента се предлага на цена около 290 лв./тон. Рапицата, благодарение до някъде на ценовите тенденции на международния пазар, към момента е на сравнително висока изкупната цена - 674 лв/тон. За сравенение през миналата година, цената на която е стартирало изкупуването на рапицата, е била около 640 лв за тон, посочиха експерти от МЗХГ. При царевицата цената е 279 лв за тон в сравнение с 289 лв. през същия период на 2018 г. В момента миналогодишната реколта от слънчоглед се изкупува до 570 лв. Към миналата година цената е била 586 лв.тон. Очаква се по-ниска изкупна цена за тазгодишната реколта от маслодайната култура - около 520-530 лв/тон.