Рязък спад на промишленото производство през юни

Рязък спад на промишленото производство през юни

Най-голямо намаление и на месечна, и на годишна база НСИ регистрира в добивната промишленост

През юни промишленото производство в България рязко спадна с 3,6% на годишна база, като на месечна база намалението на сезонно изгладения индекс намалява с 1,9%, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ). През юни намаление спрямо месец по-рано НСИ регистрира в добивната промишленост - с 12,5%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,3%, и в преработващата промишленост - с 1,2%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 33,4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 13,8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9,8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8,1%. По-съществено увеличение е регистрирано при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9,5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8,9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6,3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4,8%. На годишна база спад на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 20%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,6%, и в преработващата промишленост - с 1,7%. По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 47,1%, на основни метали - с 21%, на облекло - с 11,8%, на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10,4%. Най-голямо увеличение е отчетено при: печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15,2%, производството, некласифицирано другаде - с 10,7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10,3%.