Земеделието ни с ръст от 8,9% за 2017 г.

През 2017 г. създадената в земеделието брутна добавена стойност възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година, се отчита в Аграрния доклад за 2018 г. Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

За директни плащания и преходна национална помощ за кампания `2017 към края на юни 2018 г. са одобрени близо 1,7 млрд. лева - общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет. През 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. са платени 487,9 млн. лева. В подкрепа на земеделските производители през 2017 г. са предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи.