Фонд „Земеделие“ тотално се оплете с методиката за санкциите за скандалните къщи за гости, отхвърлена от съда

Фонд „Земеделие“ тотално се оплете с методиката за санкциите за скандалните къщи за гости, отхвърлена от съда

След като пет месеца мълчаха по въпроса за съдебните дела около фалшивата методика за санкциониране на нарушения при изпълнението на проекти по ПРСР, изработена от бившия шеф на фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, вчера от фонд „Земеделие“ пратиха нищо не казващо прессъобщение по окончателното решение на Върховния административен съд ВАС, обявено преди ден.

Ще припомним, че петчленен състав на ВАС окончателно определи за нищожна методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., позовавайки се на чл. 76, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс АПК. Според него „нормативните административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или от закони органи и компетентността не може да бъде прехвърлена“, се посочва в решението на съда.

„Изпълнителният директор на фонд „Земеделие“ не е овластен нито то Конституцията, нито от друг орган да издава нормативни административни актове. Липсата на компетентност винаги води до нищожност на издадения акт. Установено е също, че нормативният акт не е обнародван в „Държавен вестник,“ което само по себе си е тежко нарушение и води до неговата нищожност“, гласи окончателното решение на ВАС.

По повод това решение от фонд „Земеделие“ пуснаха твърде мъгляво прессъобщение, от което изобщо не се разбира дали държавата трябва да връща на нарушителите вече наложените глоби. В първото изречение беше заявено, че „фонд „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013г. съобразно окончателното решението на петчленния състав на съда. По този начин ще бъдат избегнати бъдещи претенции от страна на бенефициенти, санкционирани съгласно отменената методика“. По кой начин обаче ще бъдат избегнати бъдещите санкции, в прессъобщението от фонда не се обяснява и е близко до ума човек да се запита дали фондът трябва да връща вече наложените по тази методика санкции на нарушителите.

Пред БНР юрист от фонд “Земеделие“ обясни, че санкциите не би трябвало да се връщат, защото този акт не е бил обявен за незаконен към края на май 2019 г. Мотивите на юриста се основаваха на основния принцип в правото, че нито един съдебен акт не действа със стара дата.

Дотук добре, но в прессъобщението на фонда има още едно логически мъгляво изречение, по което ще се наложи подробно разяснение. С него се казва, че „всички проекти по ПРСР 2007 – 2013г., намиращи се в етап на мониторинг на изпълнението, ще продължат да бъдат под контрол на методиката, която отговаря на разпоредбата на съда“. А ние питаме коя е методиката, отговаряща на разпоредбите на съда. И затова чакаме пореден отговор от пресцентъра на фонда. Защото досега никой не казва дали има стара методика и изобщо как се налагат санкции по неизпълнени проекти, коментира Синор.БГ.