Заповедта на БАБХ не е достатъчна, за да ти убият прасето

Заповедта на БАБХ не е достатъчна, за да ти убият прасето

Нека го кажа достатъчно ясно:

Хората с прасета в задния двор не желаят да унищожат здравите си животни, за да спасят, евентуално, други здрави в стопанствата. Не желаят също да убиват бременни и майки с малки прасенца. И никой не може да иска от тях да го направят.

Защо ли? Защото не е хуманно.

Няма човещина в такова отношение към животните. А ако няма човещина, в какво очакваме да се превърнат тези хора, за да го сторят.

Всъщност, отказвайки да изпълнят разпорежданията, хората отказват да променят човешкото в себе си. И намирам това за напълно оправдано.

Аргументът, че малките стопани не били регистрирани не е от значение в случая. Регистрацията е във връзка с търговските цели на стопаните и отношенията им в контекста на земеделската политика на държавата и ЕС, а в случая няма търговски елемент при този вид добиване на храна за собствени нужди.

Освен това, касае се за собственост.

Животното, което отглеждат вкъщи, се третира като вещ, следователно не е достатъчно да бъде издадена заповед на агенцията за безопасност на храните (БАБХ). За да влезе принудително представител на държавата в дома ти и да унищожава каквато и да било вещ в нея, ще трябва много повече от една заповед. Много повече!

Грета Ганева е адвокат. Водила е дела по правата на човека пред съда в Страсбург. Текстът е от профила й във “Фейсбук“