Съд срещу фалшиви млади фермери, решили да източат 1 милион лева

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу двама земеделски производители от региона, неправомерно получили близо 20 хиляди лева по мярка 112 за млади фермери от старата програма за развитие на селските райони ПРСР 2007-2013 г., съобщиха съдебната институцията.Парите са платени авансово през 2010 г. по договор с фонд „Земеделие“ за подпомагане по мярка 112 за създаване на стопанства на млади фермери и бизнес план към него. В действителност обаче земеделското стопанство не било развито, а в периода от 19 януари 2010 г. до 18 септември 2014 г. получените средства били използвани не по предназначение, се посочва в решението.Пред фонда единият от кандидатите декларирал, че има съществуващо земеделско стопанство от 5 дка оранжерийни домати, което възнамерява да развие, ползва необходимото количество земя и наличие на достатъчен капитал – 40 % от стойността на проекта. Условия за това изобщо не били създадени, като целта на фалшивите фермери била да получа над един милион лева по програмата.

Съдят фермерка, наела 9 крави за субсидии

Окръжната прокуратура в Русе е внесла в съда обвинителен акт срещу фермерка от град Две могили, кандидатствала с несъществуващи животни по схемата за обвързана подкрепа и неправомерно получила близо 2 500 лева. През 2016 г. тя декларирала за субсидии 10 крави, при положение че гледа само една, останалите били 5 овце и 2 телета.

В края на 2015 г. била уведомена от Община Две могили, че заради промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи е необходимо броят и видът на отглежданите животни в животновъдния й обект да бъдат съобразени с площта на ползваните пасища, като в случай, че животните са по-малко, договорите за наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, какъвто бил този на обвиняемата, щели да бъдат прекратени. За да изпълни новите изисквания, обвиняемата наела 9 млечни крави, които само документално регистрирала в своя животновъден обект, без да ги отглежда реално. Кандидатствала за подпомагане по „Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави“, като подала документи с невярно съдържание. Срещу това получила 2 719,93 лева, от които 271,99 лева й се полагали за нейната кравата, а останалите 2 447,94 лева са отглеждани от друг животновъд и не й се оплагат.