Частен случай. Или пък масов?!

Частен случай. Или пък масов?!

За един частен случай в родния му град ни информира редовният читател на ЗЕМЯ, краеведът Тихомир Славов от Плачковци, Община Трявна. И доколкото частните лоши практики в България редовно се превръщат в масови, ЗЕМЯ споделя писмото на нашия читател, който разказва личната тегоба на неговото семейство, свързана с провежданата от държавата кампания около чумата по свинете:

„Майка ми от доста години е инвалид на 100%, в следствие на тежък инсулт. През годините на социализма, двамата с баща ми по договор с Държавно стопанско обединение „РОДОПА„, са отглеждали прасета за угояване. Така те са подпомагали семейния си бюджет, както са правели и много други български семейства в този период на развитие на страната ни. След промените през 1989 г. те запазиха тази дейност и ежегодно отглеждаха по едно прасе, но не с бизнес цел, а само за домашно ползване и прехрана. След като майка ми бе покосена от тежкия инсулт , тази практика бе преустановена. В 2017 г. баща ми поднови тези занимания, за да зарадва майка ми...Оказа се, че това негово решение изигра положителна роля за състоянието на духа й. В улисията си около грижите за майка ми, моят баща - човек на 77 години - е пропуснал ветеринарната регистрация и не може да я представи при проверките. Преди броени дни ветеринарните власти, съпроводени от представители на полицията са инспектирали двора ни, налагайки предписание за задължително умъртвяване на домашното прасе. Алтернативата - налагане на глоба... Такава реакция и подход на властите са предизвикали огромна тревога у баща ми и тежко болната ми майка, страхуваме се от дългосрочните последици за тяхното физическо здраве, защото те губят не просто прехраната си за зимата, но и те - хора, живели цял живот честно и в съгласие със земляците и съседите си - са стресирани от унижението да бъдат третирани едва ли не като престъпници.

Един важен елемент в случилото се, е че в района на Трявна и Област Габрово чума по прасетата не е установена, а и властите не са констатирали надлежно здравния статус на прасето. Въпреки това то е унищожено, както се случва на много места в момента. Тревожно е, че властите - местни и ветеринарни по стара българска традиция си прехвърлят „топката“ на отговорността, което се стоварва на гърба на обикновените хора“, завършва писмото си нашият читател, който е сезирал за случая и кмета на Кметство Плачковци и политическите сили в региона.

ЗЕМЯ се надява институциите да намерят начина да разяснят на гражданите своите мерки, свързани с чумата по прасетата, а не ненужно да увеличават и без това немалкия стрес у дребните стопани, предизвикан от кризата.