САРА: Производството на зърно в България превишава 5 пъти световните показатели

САРА: Производството на зърно в България превишава 5 пъти световните показатели

Общата площ с петте основни зърненомаслодайни култури за следващата реколта ще възлезе на 27,1 милиона декара (2,71 млн.ха), което е със 100 хиляди декара по-малко от миналата година

Производството на зърно в България, съотнесено към неговата стойност на човек от населението, превишава с около 5 пъти средните световни показатели. За последните две години конкурентоспособността на българското зърнопроизводство се задържа на изключително високи нива, което държи и целият аграрен сектор на повърхността. Това се посочва в анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство САРА към Института по аграрна икономика.

Изследванията за конкурентоспособността на зърнения сектор през 2018 и 2019 година показват, че при максимална стойност на индекса по конкурентоспособност от единица, през 2018 година страната е постигнала индекс от 0,79, а през 2019 г. се оценява на 0,76.

За сравнение, в първите години на членството на България в Европейския съюз индексът на конкурентоспособност при зърнените култури е биел около 0,65. Дори тогава е бил над средната стойност 0,5, а в последните продължава, което демонстрира достигнатия висок потенциал с оглед на разполагаемата земя, посочват икономистите.

Общата площ с петте основни зърненомаслодайни култури за следващата реколта по предвиждания на САРА ще възлезе на 27,1 милиона декара (2,71 млн.ха), което е със 100 хиляди декара по-малко от миналата година. Тогава засетите площи достигнаха 27,2 млн. дка, или 2,72 млн.ха.

След спада в цените през ноември 2019 г. е отчетено най-голямото от началото на годината месечно увеличение на изкупните цени, като при хлебната пшеница ръстът е бил 5%. Въпреки растящите цени обаче те остават с около 11% по-ниски на годишна база.