Агроминистърът: Удължени срокове има и за кооперациите

Агроминистърът: Удължени срокове има и за кооперациите

Земеделските структури срещат проблеми с изтекли мандати или липсващи председатели, нямат достъп до системата за очертаване

Сроковете, удължени до 1 месец след изтичане на извънредното положение, предизвикано от коронавируса, важат и за земеделските кооперации. Това гласи отговорът на министъра на земеделието Десислава Танева на депутатски въпрос относно затрудненията, които кооперациите срещат покрай въведените противоепидемични ограничителни мерки.

Кооперации без председатели работят във време на криза

Още в началото на април стана ясно, че земеделските структури срещат затруднения в изпълнението на административните си задължения, както писа Агри.БГ. Те не могат да проведат общите си събрания и да преизберат председателите си с изтекли мандати. Освен това на места към момента никой не заема тази длъжност поради смърт, напускане и други, а нови хора не могат да бъдат издигнати, заради невъзможността за свикване на общо събрание. Това затруднява кооперациите да изпълняват земеделските си дейности, като блокира и легалния им достъп до електронната система за очертаване на площи, който може да бъде осъществен само при наличие на легално избран председател.

Според Министерството на правосъдието, до което се допитват представителите на земеделските кооперации, органите на управление на структурите изпълняват своите функции до провеждането на нов избор. Това обаче няма как да стане там, където председател към момента няма и нов не може да бъде избран, заради ситуацията.

В невъзможност да проведат общите си събрания и други отчетни дейности, представителите на селескостопанските структури се притесняваха, че влизат в нарушение. По този повод депутатът от “БСП за България“ Кристина Сидорова отправи питане към Десислава Танева дали сроковете за земеделските кооперации ще бъдат удължени и дали Министреството на земеделието ще даде указания как те да действат. В писмен отговор Министърът заяви, че кооперациите са независими юридически лица и МЗХГ не е в позиция да им дава указания.

Танева допълва още, че доколкото Законът за кооперациите не влиза в посочените изключения от члена за удължаване на сроковете според Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, то от тук следва, че сроковете се удължават и за земеделските кооперации. Според него с няколко месеца се удължават и различни срокове по Закона за счетоводството, също касаещи кооперациите.