Селскостопанският Google е вече факт

Отдавна сме привикнали към персонализираната реклама и сме престанали да задаваме въпроси откъде Google знае толкова много за нас. В наши дни събирането на потребителски данни в социалните мрежи и мониторингът на активността в интернет се използват за показване на релевантни рекламни съобщения отляво и отдясно на уеб страниците. Украинският проект PyTag създаде първата в света социално-търговска мрежа, която ще използва същия принцип на работа. Тя ще показва на потребителите най-добрите предложения на пазара на земеделска продукция, съобщава Aggeek.net.

Платформата ще стане място, където можем да продаваме и да купуваме агростоки по оптимален начин. Разработчиците твърдят, че използваните уникални алгоритми ще откриват най-добрия съществуващ вариант сред многообразието от обяви. Платформата ще обедини 100% от участниците на пазара – малки и големи, едри и дребни.

Независимо какво търсите – хляб за вечеря, семена за сеитбената кампания или боровинки на едро, системата персонализира всички възможни варианти, налични както в границите на страната, така и зад граница.

Консервативността на аграрния сектор е причина за бавните промени, които се наблюдават в него, включително по отношение на маркетинга, търсенето на клиенти, застраховането, оптимизацията на веригата на доставките и др. Докато сумарно световният обем на електронните продажби в потребителския сектор още през 2016 г. превиши 2 трлн. долара, в агросектора успешната реализация на стоки на пазара до голяма степен е свързана с личните контакти. Всеки фермер на ден получава около петдесет позвънявания – купувам зърно, продавам торове, гориво, строя хангари и др. Той избира за себе си десетина контакта, с които започва да работи. Те са му допаднали най-много – заради цената, условията или нещо друго. Когато дойде време да купува торове, звъни на някои от тях и търси информация. Този подход е остарял, казва Олег Попов, изпълнителен директор на PyTag.

Една електронна площадка за покупко-продажба на суровини и земеделска продукция съществено ще оптимизира процеса. Социална мисия на платформата е да подобри пътищата за проследяване на стоките до крайния потребител. По този начин притежаването на информация ще престане да бъде конкурентно преимущество, а полето на действие ще бъде по-широко, отколкото може да предложи един посредник. С конкурентно предимство ще бъдат онези играчи на пазара, които разполагат със свой склад, завод, елеватор. Предстои платформата да започне да функционира през месец юни тази година. Първоначално ще се работи с продукти земеделско производство, а след това, още това лято, с агропромишлени компании за покупко-продажба на гориво, торове, продукти за растителна защита и др.