Започва сезонът на баловете във Виена

11 ноември бе началото на карнавала - любима традиция на западноевропейците. Това е и стартът на балния сезон, във Виена, което е типично австрийска елегантна модификация на карнавалните веселия, добила световна известност по време на Виенския конгрес.

Балът е под егидата на Юнеско в списъка на нематериалното културно наследство, провежда се във Виенската дължавна опера.

В първата половина на ХIХ век в карнавалния сезон всяка вечер се устройвали във Виена до 250 балове. В танците участвали аристократи и простосмъртни. В края на века, във важно събитие се превърнал придворният бал. На него се канели само отбрани хора, а събитието се обсъждало от гражданите дълго време. През 899, страдайки за съмртта на съпругата си Елизавета, император Франц - Йосиф отменя бала на годината.