Москва: Фалшива новина е, че Тръмп е предал на Лавров секретна информация

Москва: Фалшива новина е, че Тръмп е предал на Лавров секретна информация

Американският президент заяви, че е споделил данни за тероризма и сигурността

Съоб­щенията, че американ­с­кият президент Доналд Тръмп е предал на рус­кия вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров при срещата им в Белия дом строго сек­ретна инфор­мация за планирана операция на “Ислям­ска дър­жава“, са “фал­шива новина“, написа говорител­ката на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова.

“Искам да напомня, че на 11 май (ден след срещата в Белия дом — б.р.) аз предуп­редих: американ­ски медии планират след два дни да съоб­щят “сен­зация“ за срещата между Лав­ров и Тръмп. Замисълът им включ­ваше и “раз­к­расяване“ на “сен­зацията“ с на по-малко “сек­ретни“ снимки от срещата, което тряб­ваше да придаде основател­ност и дос­товер­ност на поред­ната фал­шивка“, писа Захарова на страницата си във Фейс­бук. “Но ние раз­рушихме тази част от плана на (тях­ната) инфор­мационна кам­пания, като пуб­ликувахме сним­ките, както изис­к­ват всички закони на професионал­ната етика“, добавя тя.

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал пъл­ното право да сподели инфор­мация с Русия. Тези данни са за тероризма и сигур­ността на път­ничес­ките полети, уточни Тръмп в изяв­ление в Туитър. Той обясни, че е споделил инфор­мацията по хуманитарни причини, тъй като би желал Русия да засили значително приноса си в бор­бата срещу групиров­ката “Ислям­ска дър­жава“ и тероризма като цяло.

Президен­тът на САЩ реагира в Туитър, след като американ­ски медии писаха, че той е споделил строго сек­ретна инфор­мация с рус­кия минис­тър на вън­ш­ните работи Сер­гей Лав­ров и пос­ланика на Русия във Вашин­г­тон Сер­гей Кис­ляк, които прие миналата сряда. Дан­ните според двама пред­с­тавители на американ­с­ките власти били за планирана операция срещу “Ислям­ска дър­жава“.