Грандиозно посрещане на Бербатов в Индия

Грандиозно посрещане на Бербатов в Индия

Стотици фенове на индийс­кия Керала Блас­търс превър­наха летището в град Кочи в жълто море

Стотици фенове на индийс­кия Керала Блас­търс превър­наха летището в град Кочи в жълто море, за да пос­рещ­нат най-голямата фут­болна звезда, прис­тигала в отбора им — гол­майс­торът на анг­лийс­ката Висша лига и двук­ратен шам­пион с Ман­чес­тър Юнай­тед Димитър Бер­батов. Прис­тигането на бъл­гарина бе след полунощ, но запалян­ков­ците на Керала Блас­търс бяха готови да пос­рещ­нат пър­вото докос­ване на Бога до земята на боговете.

Два часа преди приземяването на самолета, с който прис­тигна Бер­батов, фенове в жълти фланелки започ­наха да се събират на летището, да под­гот­вят жълти знамена, шалове и големи тран­с­паранти. “Тук сме да пос­рещ­нем Бер­батов“, “Финални приготов­ления“, “Това е сцена, когато Краля прис­тига в крал­с­т­вото“, “Още няколко минути и Бербо ще докосне земята на боговете. А ние чакаме“. По този начин вер­ните фенове на индийс­кия фут­болен тим отразяваха на живо емоциите си в очак­ване на своя нов фут­болен бог.

Самолетът на Бер­батов кацна в 2,34 часа след полунощ индийско време. В 3 часа бъл­гаринът се появи в залата на летището в Кочи, която бе огласена от скан­дирания “Берба“. Облечен в жълта фланелка, вед­нага закичен с шал на Керала, бъл­гаринът потъна в щас­т­ливото “жълто море“ от фенове. В свой стил Бер­батов запамети на телефона си емоционал­ното пос­рещане.

Преди да потегли към Индия, Бер­батов обяви, че големият ден идва и запита с намиг­ване: „Керала Блас­търс, готови ли сте? А от официал­ния профил на най-популярния клуб в индийс­ката Супер­лига вед­нага отговориха: О, да, готови сме! Това няма да е като нищо друго, което си изживял досега. Жъл­тото море те очаква!“

Пър­вен­с­т­вото на Индия започва на 17 ноем­ври. Феновете вече обявиха, че нямат тър­пение да пос­рещ­нат Бер­батов с песни и на своя стадион “Джавахар­лал Неру“. Съоръжението, кръс­тено на бащата на Индира Ганди, е с капацитет 75 000 зрители, а посещаемостта в пред­ход­ните сезони е средно около 50 000 на мач.