Смятаният за нов треньор на ЦСКА замесен в скандал

Спартак (Търнава) купил шампионската си титла, тече разследване, твърдят в Словакия

Смятаният за нов треньор на ЦСКА Нес­тор ел Маес­тро бе замесен в голям скан­дал в Словакия, където твър­дят, че Спар­так (Тър­нава) е купил тит­лата си. Младият специалист нап­рави тима шам­пион на страната, но сай­тът topky.sk раз­п­рос­т­рани доста любопитна инфор­мация. Влас­тите в страната дори вече пот­вър­диха, че е стар­тирало раз­с­лед­ване дали тит­лата на Спар­так от изминалия сезон 2017/2018 не е купена. Ако се окаже вярно, това ще бъде най-големият коруп­ционен скан­дал в историята на словаш­кия фут­бол.

Ел Маес­тро донесе на Спар­так (Тър­нава) шам­пион­с­ката титла, а тимът не я беше печелил от цели 45 години.

“Раз­в­ръз­ката на пър­вен­с­т­вото е била пред­варително наг­ласена“, твърди словаш­кият сайт. От Спар­так вед­нага кон­т­рираха с официална позиция, че подобна атака граничи с лудостта. Ръковод­с­т­вото на клуба категорично отрича учас­тие в как­вито и да е коруп­ционни схеми.

Изданието sport.sk също нищи темата, добавяйки, че органите на реда са получили сиг­нал далеч преди края на шам­пионата за поне един манипулиран в мач, завър­шил при 0:0, като имената на отборите не бяха оповес­тени. Стар­тирало е официално раз­с­лед­ване, чиито резул­тати могат завинаги да оставят черно клеймо върху фут­бола в страната.

Sport.sk посочва още, че раз­с­лед­ването се отнася за два клуба, които са учас­т­вали в чел­ната шес­тица, където тит­лата се оспорва през втория етап от пър­вен­с­т­вото подобно на Първа лига в Бъл­гария. Става дума именно за шам­пиона Спар­так (Тър­нава), който спечели тит­лата, оставяйки на 5 точки след себе си Слован (Братис­лава) и финиширалия на шес­тата позиция Ружом­берок. Към момента от мес­т­ната фут­болна лига, която админис­т­рира пър­вен­с­т­вото, отказ­ват комен­тар по темата.