Скандалът за купената титла бил медиен

Новият треньор на “чер­вените“ Нес­тор Ел Маес­тро говори и за големия скан­дал, в който беше във­лечен в Словакия. Преди дни беше раз­п­рос­т­ранена инфор­мацията, че шам­пион­с­ката титла на Спар­так (Тър­нава) била купена. Атаките идвали основно от близки до соб­с­т­веника на Слован (Братис­лава), който е най-големият медиен маг­нат в Словакия.

“Интер­нет убива сериоз­ната жур­налис­тика, убива много неща! Някой нещо някъде си пише и някой го копира и раз­п­рос­т­ранява. Не правете копи — пейст“, обърна се към жур­налис­тите Ел Маес­тро.

“Спар­так (Тър­нава) от началото бе начело на класирането в пър­вен­с­т­вото на Словакия. Нап­равете раз­с­лед­ване и вижте от къде идват тези инфор­мации. Раз­п­рос­т­ранява ги треньорът на Ружом­берок и най-вече медиите в Братис­лава. Много добро момче, но много лош треньор. Гонят го отв­сякъде, където се хване на работа“, обясни специалис­тът.

“Спар­так (Тър­нава) стана шам­пион, което е рав­носилно Верея да стане шам­пион на Бъл­гария. Относно тази “инфор­мация“ само можем да се пос­меем, усмих­нете се! Аз може да не съм най-добрият треньор в света, но пет кръга преди края на пър­вен­с­т­вото имахме 13 точки пред­нина и спокойно мога да стана шам­пион без мръсни номера“, добави новият треньор на ЦСКА.