Роналдо си тръгва от Реал, твърдят в Португалия

Мегаз­вез­дата на Реал (Мад­рид) Крис­тиано Роналдо вече е изиг­рал пос­лед­ния си мач за “белите”. Това твърди с убеденост пор­тугал­с­кият вес­т­ник „Рекорд”. Според изданието решението е взето и е “необ­ратимо”. “Мотивът е неиз­пъл­нението на обещанието от страна на Флорен­тино Перес”, пише вес­т­никът.

Източ­ници на „Рекорд” твър­дят, че президен­тът на крал­с­кия клуб е обещал нов договор на CR7, който ще го доб­лижи по зап­лата до Ней­мар и Лионел Меси. Обещанието е дадено след спечеления трофей номер 12 в Шам­пион­с­ката лига преди година, но не било изпъл­нено.

Сега Роналдо се под­готвя за пред­с­тоящото Световно пър­вен­с­тво в Русия и отказва да комен­тира своето бъдеще.