Футболен пътешественик предизвика фурор на Световното

Поред­ният фут­болен пътешес­т­веник прис­тигна в Русия за светов­ното пър­вен­с­тво. Това е Фахад Ибрахим Аляхия от Саудит­ска Арабия, който предиз­вика фурор на трениров­ката на „зелените соколи“, след като премина над 5000 км с велосипед, за да се озове на руска територия.

Това е идея, която зрееше у мен в продъл­жение на 20 години. Меч­таех да пътувам за светов­ното пър­вен­с­тво във Фран­ция през 1998 година и там да под­к­репям нашите национали, но едва сега успях да реализирам меч­тата си“, обясни Аляхия пред рус­ките медии.

Той е преминал през териториите на Египет, Тур­ция и Грузия, за да се озове в Русия. Цялата му екс­педиция е била под­к­репяна от дър­жав­ното ръковод­с­тво на Саудит­ска Арабия. „Нашите монарси дадоха специално знаме, а аз го предадох на пос­ланика ни в Мос­ква“, допълни фут­бол­ният пътешес­т­веник.

Националите на Саудит­ска Арабия отк­риват светов­ното пър­вен­с­тво с мач срещу домакина Русия на 14 юни на стадион „Луж­ники“ в Мос­ква.

В Русия вече е и егип­тянинът Мохамед Нуфал, пътувал също с велосипед, като по пътя си премина и през Бъл­гария.