ЦСКА с първа тренировка в Тетевен

ЦСКА с първа тренировка в Тетевен

Фернандо Каранга попадна в престижна бразилска класация заедно със звезди като Роберто Фирмино, Марсело и Неймар

Фут­болис­тите на ЦСКА нап­равиха първа тренировка по време на лагера в Тетевен. Новият треньор на „чер­вените” Нес­тор Ел Маес­тро може да раз­чита на всички 25 със­тезатели, които попад­наха в групата за под­готов­ката в планин­с­кия град. Условията за работа в базата са много добри и всички се вложиха мак­симално в заниманието, което продължи повече от час и половина. По време на лагера ще се наб­легнe на физичес­ката под­готовка на фут­болис­тите, за да бъдат те в отлична кон­диция за пред­с­тоящите мачове в Лига Европа и пър­вен­с­т­вото.

Ел Маес­тро е пред­видил двуразови тренировки в пър­вите три дни от прес­тоя в Тетевен, след което играчите ще получат и половин ден почивка. Лагерът ще продължи до 18 юни (понедел­ник), когато ЦСКА ще изиг­рае и пър­вата си кон­т­рола — от 17 часа срещу Етър (Велико Тър­ново).

От лагера в Тетевен отсъс­т­ват Станис­лав Манолев и Фар­нандо Каранка, които все още се въз­с­тановяват от кон­тузиите си. Бразилецът продъл­жава своето лечение в родината си и ще се присъедини към отбора в близ­ките дни, съоб­щават от „Армията”.

Нападателят на ЦСКА Фер­нандо Каранга получи голямо приз­нание в родината си от издание, което нап­рави класация, включ­ваща най-добрите бразилци в Европа за изминалия сезон, като там той заема 40-о място и е пред фут­болисти на отбори като Монако, Лион и Вален­сия.

Таб­лоидът изб­роява във въп­рос­ната класация 50-те “кариоки“, които са се отличили най-много през изминалия сезон, като оцен­ката е базирана на пред­с­тавянето на фут­болис­тите, тях­ната статис­тика, нивото на шам­пионата и учас­тието им в европейс­ките тур­нири и национал­ните купи.

В списъка личат още имената на звезди от ранга на Ней­мар (ПСЖ), Роберто Фир­мино (Ливър­пул) и Мар­село (Реал). От изданието обаче обръщат и специално внимание на нападателя на ЦСКА Фер­нандо Каранга, за когото пишат, че той е от по-неизвестните имена, но въп­реки това се справя доста добре и това му е отредило 18-ото място в класацията на топ­реализаторите на Европа.