Мирела Демирева: Беше въпрос на време да скоча 2.00 м

Мирела Демирева: Беше въпрос на време да скоча 2.00 м

Мирела Демирева зарадва бъл­гар­с­ките почитатели на леката атлетика, след като на Диаман­тената лига в Сток­холм за първи път в кариерата си премина грос­майс­тор­с­ката граница от 2.00 метра. Тя преодоля тази височина от трети опит. До този момент бъл­гар­ката имаше личен рекорд от 1.97 м от 2016 г.

Демирева завърши втора в Сток­холм, като отново беше изп­реварена един­с­т­вено от светов­ната шам­пионка в зала и на отк­рито Мария Ласиц­кене, която също завърши с 2.00 м, но скочени от първи опит.

“Много съм щас­т­лива, мисля, че вече мога да се нарека висока скачачка. Знаех, че това ще се случи, беше само въп­рос на време. Надявам се някой ден да продължа нагоре. Стадионът е жес­ток, харесва ми, времето е много хубаво, слън­чево, пуб­ликата аплодира всички и съз­дава атмос­фера. Продъл­жаваме да работим по същия начин, лип­с­ват ми опити на 2.00 м и затова прецених, че ще е по-лесно да скачам на 2.00 м. След­ващото със­тезание ще е в Париж, дотогава няма да правя други стар­тове, ще си почина”, каза сребър­ната медалис­тка от Олим­пийс­ките игри в Рио.

Мирела Демирева стана шес­тата бъл­гарка с резул­тат над 2.00 метра след светов­ната рекор­дьорка Стефка Кос­тадинова, Люд­мила Андонова, Венелина Венева-Матеева, Емилия Драгиева и Свет­лана Исаева.