Мъри: Треньорът на Левски гледа той да е добре

Мъри: Треньорът на Левски гледа той да е добре

На този етап Делио Роси показа, че отговаря само за тренировките, така аз мога и от Казахстан да водя „сините”, твърди Станимир Стоилов

Бив­шият нас­тав­ник на Лев­ски Станимир Стоилов за сетен път комен­тира наболелите теми в род­ния фут­бол и в тима на сър­цето му. След като бе отличен от бъл­гар­с­кото спор­тно минис­тер­с­тво с „Венец на победителя” специалис­тът говори пред медиите, като изрази мнение, че остава с впечат­ление, че актуал­ният нас­тав­ник на „сините” Делио Роси не е заин­тересован от името на клуба.

Светов­ното върви в добра насока. Мисля, че имаше само един мач, в който не бяха отбелязани голове. Има емоции, има попадения, има добър фут­бол, има лидери, които показ­ват, че фут­бола няма вчера, а само днес. Който е по-добре организиран и по-добре нас­т­роен, той успява. Бъл­гария не можем да кажем колко далеч или близо е. Щом не сме там, значи сме доста далече, затова каз­вам, че всички трябва да се ангажираме с повече работа в самите клубове, за да имаме силен национален отбор. Много от водещите отбори в света не бяха добре организирани. Гер­мания според ме изобщо не приличаше на Гер­мания. Ако бяха с друг екип, щяхме да мис­лим, че е някой отбор насила изведен да играе. Аржен­тина далеч бе от това, което се чакаше от нея. Един Меси не стига, а той не получи дос­татъчно под­к­репа. Отборът не игра на ниво. Мисля, че лип­сата на големите фаворити, няма да намали интереса към Светов­ното. Хубаво е, че домакините са там, значи емоцията и тръп­ката ще е запазена. Интересът е огромен. Парите, които се печелят са огромни. Фут­болът стана огромен биз­нес и ние треньорите трябва да се опитаме да учас­т­ваме в изг­раж­дането на този биз­нес”, комен­тира Мон­диал 2018 Станимир Стоилов.

Няма да е ненор­мално ако Лудогорец не стане шам­пион. Седем години доминация е прекалено много за отбори като Лев­ски и ЦСКА. Но е явно, че Лудогорец е много нап­ред в раз­витието си като клуб. В игрово отношение вече трябва да се замис­лят клубовете и най-вече треньорите и спор­т­ните хора как да зас­тиг­нат Лудогорец. Ако Лев­ски специално и ЦСКА не строят бази и стадиони, няма шанс да бъдат поз­нат клуб в Европа”, продължи специалис­тът.

Сигурно е крачка нап­ред за Лев­ски, че запази гръб­нака на отбора си. Когато има нат­руп­ване е по-лесно. Лев­ски сега няма да се притес­нява, че идват пър­вите мачове и да мисли за селек­ция. Има отбор, изг­раден, има треньор, който поз­нава качес­т­вата на играчите. При положение, че си купил 21 фут­болисти за една година и сега добавяш още, ти имаш фут­болисти за три отбора. Въп­росът е, че фут­болът е биз­нес, а така не се инвес­тират парите на Лев­ски. Без значение, че те са спон­сор­ски, те са пари на Лев­ски. Лев­ски няма стадион и база, а на този етап се оказва, че няма и отбор. Значи тези пари са хвър­лени на вятъра”, смята Мъри.

И по-слаби от Вадуц са били препят­с­т­вие за Лев­ски и по-силни не са били. Така че, всичко зависи от това как ще играе Лев­ски в Лига Европа, а не Вадуц. Аз оставам с убеж­дението, че нашият треньор не е така заин­тересован от името Лев­ски. Него повече го интересуват той да е добре. Изказ­вания от типа ръковод­с­т­вото да каже за селек­цията, са крайно несериозни. Като треньор трябва да отговаряш за всичко — за селек­ция, за резул­тати. На този етап той показа, че отговаря само за трениров­ките. Така аз мога и от Казах­с­тан да ги водя. Лев­ски трябва да има чисто фут­болно управ­ление. И отделно мар­кетин­гово управ­ление, за да се раз­вива и печели добре. Не фут­болни хора не могат да дават оценки на фут­болисти или да преценяват кой ще е треньор. Как може някой от това ръковод­с­тво да прецени дали е добър или лош Роси. Той може да им се вижда много добър, а да не е така и обрат­ното”, завърши Станимир Стоилов.