Руските национали готови да се справят и с Хърватия

Руските национали готови да се справят и с Хърватия

Колективът е в основата на нашия успех, заяви защитникът на „Сборная” Илия Кутепов

Рус­кият национален отбор е гладен за нови успехи, заяви защит­никът на домакина на Мон­диал 2018 Иля Кутепов. Рус­наците отс­т­раниха изненад­ващо след дузпи със­тава на Испания на осминафиналите, а сега ги очаква тежък двубой срещу Хър­ватия на 7 юли в Сочи.

“Винаги има шан­сове, готови сме и сме със­редоточени. Имаме амбиции и искаме да продъл­жим още нап­ред. Всичко ще се реши на терена. Това е като някакъв вид зависимост, човек винаги иска още и още“, заяви Кутепов пред рус­ките медии.

Защит­никът раз­кри рецеп­тата за успеш­ното пред­с­тавяне на отбора на Мон­диал 2018. По думите му общата цел сплотява колек­тива и това е причина за доб­рите резул­тати. “Рецеп­тата е в това, че всички, титуляри и резерви, плюс треньор­с­кия щаб и админис­т­ратив­ния екип, работим за една обща цел. Всички сме сплотени, без значение дали си на терена или на пей­ката, имаме силен колек­тив и усещаме огромна под­к­репа от трибуните. Това дава своите плодове“, каза Кутепов.

Полузащит­никът на Русия Алан Дзагоев е готов за игра и очаква с нетър­пение чет­вър­т­финал­ния мач на Мон­диал 2018 срещу Хър­ватия. Дзагоев получи кон­тузия в мача на отк­риването срещу Саудит­ска Арабия и не игра в след­ващите двубои на “Сбор­ная”. Хал­фът вече тренира с общата група и селек­ционерът Станис­лав Чер­чесов може да раз­чита на него.

“Вече съм добре и готов за игра. На такива тур­нири големи успехи се пос­тигат със силен колек­тив. Апетитът идва с ядането, имаме сили да стиг­нем до финала“, каза Дзагоев.

В същото време стана ясно, че националите на Хър­ватия ще имат мощна под­к­репа от феновете си в двубоя срещу Русия в Сочи. Близо 10 000 привър­женици на “шах­матис­тите“ са получили билети за чет­вър­т­финала. “Интересът от Хър­ватия за светов­ното пър­вен­с­тво в Русия е огромен. Хората отиват в Русия не само от самата Хър­ватия, но и от Гер­мания и други европейски страни. Дори от Авс­т­ралия има много заявки. Всеки е много доволен от фут­бол­ната атмос­фера, гос­топ­рием­с­т­вото и организацията на събитието“, каза ръководителят на хър­ват­с­ката турис­тическа служба в Русия Райко Ружичка.

Хър­ват­с­кият нападател Анте Ребич смята, че отборът има шан­сове да прес­кочи чет­вър­т­финал­ната фаза и за втори път в историята си да играе полуфинал на световно пър­вен­с­тво. “Анализирали сме отлично рус­наците, но по-важното е да внимаваме ние как играем. Ние сме по-добрият отбор и трябва да го докажем на терена. Домакините са много добре организирани, особено в защита. Наясно сме със сил­ните им страни и имаме идея как да им противодейс­т­ваме“, заяви Ребич.