Владимир Путин похвалил „Сборная”

Владимир Путин похвалил „Сборная”

Рус­кият президент Владимир Путин се е обадил по телефона на селек­ционера на „сбор­ная“ Станис­лав Чер­чесов вед­нага след края на чет­вър­т­финала от Мон­диал 2018 срещу Хър­ватия. „Путин два пъти говори с Чер­чесов в събота. Първо му се обади преди мача с Хър­ватия и пожела успех на отбора. След края на срещата отново му поз­въни, за да отбележи дос­той­ното пред­с­тавяне на фут­болис­тите на светов­ното пър­вен­с­тво, както и красивата и волева игра в историчес­кия мач срещу Хър­ватия. Президен­тът покани селек­ционера на национал­ния отбор и фут­болис­тите на специална среща“, обясни Дмит­рий Пес­ков – прес­сек­ратер на Владимир Путин.