Клоп притеснен от защитата

Клоп притеснен от защитата

Мени­джърът на Ливър­пул Юрген Клоп посочи какъв е най-големият проб­лем за тима преди началото на новия сезон. Според гер­ман­с­кия специалист мър­сисайдци ще имат труд­ности в защита, след като Вър­джил ван Дайк и Джо Гомес са един­с­т­вените здрави цен­т­рални бранители. Жоел Матип и Раг­нар Клаван лекуват кон­тузии, а Деян Лов­рен скоро се завърна от почивка.

“Ще видим каква ще бъде ситуацията с Джо. Кон­тузията на Клаван не е тол­кова сериозна и за него също ще мис­лим през след­ващите дни. Може и да нап­равим някаква магия, но не знам как точно. Деян Лов­рен не е тренирал все още с нас. За фут­болис­тите от светов­ното пър­вен­с­тво под­готов­ката ще протече в пър­вите две сед­мици от пър­вен­с­т­вото“, сподели Клоп.