Иво Балабанов с личен рекорд

Иво Балабанов с личен рекорд

Иво Балабанов записа личен рекорд от 8:51.52 минути в бягането на 3000 метра с препят­с­т­вие на Европейс­кото пър­вен­с­тво по лека атлетика. Бъл­гаринът зае 25-то място, но не можа да намери място на финал.

съм от бягането. След като починах две сед­мици, малко загубих от динамиката, която бях нат­рупал през сезона. Доволен съм от лич­ното пос­тижение, доволен съм от своето първо европейско пър­вен­с­тво за мъже. Нямаше какво повече да нап­равя — това бяха въз­мож­нос­тите ми, след­ващия път повече.Тръпката да бягам на Олим­пийс­кия стадион е доста голяма, рад­вам се, че получих тази въз­мож­ност да съм сред най-добрите бегачи в стипъла, които съм гледал само по телевизията, а сега бягам до тях. Надявам се занап­ред да имам въз­мож­ността за повече бягания на големи форуми и по-добри класирания. Това учас­тие ме мотивира. Ще си почина една сед­мица и ще започна да тренирам за зимата”, каза Балабанов.