Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 71, Година XXXII

Лични лекари призоваха хората да застанат на тяхна страна в битката срещу COVID-19

Да бъдем сплотени, да можем да раз­читаме един на друг, няма друг начин да се справяме с изпитанието, в което сме пос­тавени, казва док­тор Гер­гана Николова. Според нея лип­сата на кадри и недоверието в сис­темата остават проб­лем. Когато някой не носи мас­ката, защото не вярва, че има такова заб…

УЕФА разследва уредени мачове

УЕФА е поис­кала от сръб­с­ката фут­болна асоциация да раз­с­ледва мачове през март за евен­туално манипулиране на резул­тати, заявиха от ръковод­с­т­вото на цен­т­ралата на бал­кан­с­ката дър­жава. Сръб­с­ката телевизия Sport Klub съобщи, че е научила, без да посочи източ­ниците си, че има подоз­рения за два …

Броят на убитите в Мианма надхвърля 700 души

Броят на убитите в Мианма надхвърля 700 души

Броят на убитите след воен­ния прев­рат от 1 фев­руари в Мианма дос­тигна 700 души след нова ескалация на насилието през уикенда. Според неп­равител­с­т­вената организация Асоциация за под­помагане на политичес­ките зат­вор­ници (AAPP) най-малко 701 души са били убити при брутал­ните реп­ресии на силите…

Обаче

 

Спорт

Земеделие