Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Олиото стана двойно по-скъпо от дизела

В много градове на дребно то достигна границата от 4 лв.

В Плевен през пос­лед­ната сед­мица цената на литър слън­чог­ледово олио дос­тигна 4,15 лв. на дребно в някои магазини, което е най-високата цена на мас­лото в цялата страна, сочи анализ на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво по справка на Сис­темата з…

Български лекар участва в спасяването на Ериксен

Бъл­гарин беше сред дейс­т­ващите лица при шокиращия инцидент на Евро 2020 с Крис­тиан Ерик­сен. Дат­с­кият национал падна на терена без­жиз­нен в края на пър­вото полув­реме, а лекарите се бориха повече от 10 минути, за да го вър­нат към живота. Сред специалис­тите, които спасяваха Ерик­сен на терена, …

Страните от Г-7 увеличават финансирането за климата

Седемте най-развити индус­т­риални страни се споразумяха вчера да увеличат приноса си във финан­сирането на дейс­т­вия, свър­зани с климата, и да изпъл­нят обещанието си за осигуряване на 100 млрд. долара годишно за под­помагане на по-бедните страни. Г-7 призова също и други раз­вити страни да се в…

Обаче

 

Спорт

Свят