Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Банките вдигат лихвите, сочат данните на БНБ

Бан­ките вече са повишили лих­вите по кредитите и депозитите. Това показ­ват дан­ните на БНБ, цитирани от БНР.

През август сред­ният лих­вен процент по пот­ребител­с­ките кредити се е повишил с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годиш­ният процент на раз­ходите (ГПР) по тези кредити — с 0.11 пр. п. до 8.78%.

При …

Валентин Антов с висока оценка в Европа

Бъл­гар­с­кият национал Вален­тин Антов попадна в идеал­ния отбор на пос­лед­ния кръг от Лигата на нациите. 21-годишният защит­ник на Монца беше отличен за сил­ното си пред­с­тавяне за Бъл­гария при победата с 1:0 като гост на Северна Македония от тур­нира на УЕФА. Популяр­ният профил в Туитър за фу…

Нетната печалба на „Газпром“ е 2,6 пъти по-висока от миналогодишната

Нет­ната печалба на „Газ­п­ром“ през пър­вата половина на 2022 г. е дос­тиг­нала 2,514 трилиона рубли според Меж­дународ­ните стан­дарти за финан­сови отчети. Това предаде аген­ция ТАСС, цитирана от Радио Китай. Чис­лото е 2,6 пъти по-високо от същия период на миналата година и над­минава ком­бинираните…

Обаче

 

Земеделие