Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Зеленики поиска от САЩ ракети с голям обсег

За да се справи с врага, страната ни има нужда от ракети с голям обсег — това беше един от акцен­тите в сред­нощ­ното обръщение на президента Володимир Зелен­ски рано в неделя. Украйна се нуж­дае от ракети с далечен обсег, за да поп­речи на (рус­ките) окупатори да раз­положат ракет­ните си установк…

БСП извоюва безплатни учебници за всички ученици

Пред­седател­ката на БСП Кор­нелия Нинова, припом­няйки гласуваните в пар­ламента по пред­ложение на пар­тията закони през изминалата сед­мица, най-важният от които е — без­п­латни учеб­ници за учениците от първи до дванадесети клас, написа:

– Първо: 282 000 деца ще пол­з­ват без­п­латни учеб­ници …

Стефан Стамболов - революционер, държавник, лидер

169 години от рождението на един от най-ярките дейци в националноосвободителната борба и строител на съвременна България

Навър­ш­ват се 169 години от рож­дението на Стефан Стам­болов — нас­лед­ник на род със стари революционни традиции, бъл­гар­ски революционер — делегат на БРЦК, един от водачите н…

Обаче

 

Свят

Земеделие