Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България 4-ти сме по износ на билки в света

4-ти сме по износ на билки в света

4-ти сме по износ на билки в света

Преди нас са Китай, Индия и Мексико

Бъл­гария се нарежда на чет­върто място в света по износ на билки — след Китай, Индия и Мек­сико. За да се опази ресур­сът, с който раз­полага страната трябва да се събират бил­ките, без да се унищожават мес­тата, в които се раз­п­рос­т­раняват. Инфор­мирането е една от целите на проекта „Популяризиране на устой­чивото пол­з­ване на бил­ките“ на Фон­дация „Инфор­мация и природозащита“, заяви пред БНР Живко Милушев от Сдружение за регионално раз­витие — Велин­г­рад. По думите му струк­турите за добив и реализация на бил­ките у нас са се раз­пад­нали и има загуба на пазари. Той уточни, че в световен мащаб най-търгуваната билка е гинко билоба. В Бъл­гария цената на един тон билки е около 1400 евро, а в Япония — многок­ратно по-висока. Там един тон билки струва 20 800 долара, стана ясно още от думите на Милушев. Той уточни, че това е така, защото ние главно изнасяме суровина, а не крайни продукти. И добавената стой­ност е много ниска. Бъл­гария изнася шипка, коп­рива, маточина, мента, лайка, плод от къпина. Начинът, по който се събират бил­ките, определя качес­т­вото, а след това и цената. Лечеб­ните рас­тения в страната са около 760 вида. Има пълна заб­рана за събиране за лични и стопан­ски цели на 61 вида билки, които са защитени от закона за биологич­ното раз­нооб­разие. В Чер­вената книга са включени над 70 вида. Най-ценният ни ресурс е генофон­дът от видове с лечебно дейс­т­вие, които трябва да се опаз­ват и които са пер­с­пек­тивни. Статис­тиката показва, че около 200 хиляди души у нас имат приходи от пол­з­ването на лечеб­ните рас­тения, допълни от своя страна Димит­рина Ботева — кон­сул­тант по проекта „Устой­чиво изпоз­ване на бил­ките в Бъл­гария“.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...