Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2)

Досегашните управляващи губят гласове, ГЕРБ и ДПС повишават влиянието, „Възраждане” го удвоява

Досегашните управляващи губят гласове, ГЕРБ и ДПС повишават влиянието, „Възраждане” го удвоява

Продължаваме промяната“ е загубила близо 170 000 гласа и завършва изборите с малко над 500 000 гласа

При почти 100% обработени протоколи от вота, може да се нап­рави срав­нение на под­к­репата за фор­мациите в реални гласове спрямо миналата есен.

На 2 октом­ври за фор­мацията на Кос­тадин Кос­тадинов „Въз­раж­дане”, която ще има чет­върта по чис­леност група в новия пар­ламент, са гласували 254 426 души срещу 127 568 на пред­ния вот.

В срав­нение с юли 2021 г. резул­татът ѝ е утроен. Дан­ните сочат прилив на гласове за “Въз­раж­дане“ както в страната, така и в чуж­бина.

 “Продъл­жаваме промяната“ е загубила близо 170 000 гласа и завър­шва изборите с малко над 500 000 гласа срещу над 670 000 през ноем­ври, когато беше първа политическа сила. Пар­тията има над…

Прочети още…

Радев: Трябва да увеличим отбранителните ни способности

Радев: Трябва да увеличим отбранителните ни способности

Ряз­кото влошаване на глобал­ната среда за сигур­ност и рас­тящи рис­кове за региона и страната налагат все повече да градим съв­ременни отб­ранителни способ­ности, да пос­тигаме високо ниво на оперативна съв­мес­тимост с нашите съюз­ници и на под­готовка на войс­ките и на сис­темата за тях­ното управ­ление. Това каза президен­тът и вър­ховен глав­нокоман­д­ващ на Въоръжените сили Румен Радев на церемонията на „Дон­дуков“ 2 по удос­тояване с висше офицер­ско звание на двама бъл­гар­ски воен­нос­лужещи.

Дър­жав­ният…

Прочети още…

Малко над 6,5 милиона е населението на България

Малко над 6,5 милиона е населението на България

За последните 10 години населението на България е намаляло с над 844 хиляди

Населението на страната към 7 сеп­тем­ври 2021 г. е 6 519 789 души. Национал­ният статис­тически инс­титут пред­с­тави дан­ните от пос­лед­ното преб­рояване, което се проведе миналата година, съобщи БНТ. Жените са 3 383 527, а мъжете 3 136 262. Между двете преб­роявания сме намалели с 844 781 души или с 11,5%.

Дирек­торът на Дирек­ция “Демог­раф­ска и социална статис­тика“ в НСИ Маг­далена Кос­това уточни, че в периода между…

Прочети още…

Над 70 члена на НС на БСП искат свикване на извънреден пленум

Над 70 члена на НС на БСП искат свикване на извънреден пленум

Георги Геор­гиев

Над 70 члена на Национал­ния съвет на БСП внесоха под­писка за свик­ване на извън­реден пленум тази събота, след като вчера пар­тията стигна историческо дъно, заемайки пето място на пар­ламен­тар­ните избори за 48-о Народно съб­рание. Заяв­ленията продъл­жават да прис­тигат, съобщи пред жур­налисти на „Позитано 20“ евродепутатът Петър Витанов. Целта на

Той комен­тира, че инициаторите искат диалог с пар­тий­ните си другари за бъдещето на БСП, който обаче да не е „от бутафор­ните, в които…

Прочети още…

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие