Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Партиите могат да подават документи за регистрация в ЦИК

Партиите могат да подават документи за регистрация в ЦИК

Партиите могат да подават документи за регистрация в ЦИК

От вчера Цен­т­рал­ната избирателна комисия започва да приема документи за регис­т­рация на пар­тии и коалиции за учас­тие в изборите за народни пред­с­тавители, нас­рочени на 2 октом­ври 2022 г.

Край­ният срок за подаване на заяв­ление за регис­т­рация в ЦИК на пар­тиите и коалициите е до 17.00 часа на 17 август 2022 г.

Във втор­ник, съдът допусна впис­ване на “Продъл­жаваме промяната“ на Кирил Пет­ков и Асен Василев. Вписана като пар­тия бе и фор­мацията на бив­шия служебен премиер Стефан Янев “Бъл­гар­ски въз­ход“.

Президен­тът Румен Радев проведе вече пър­вата среща с пред­с­тавители на инс­титуциите, отговорни за под­готов­ката и провеж­дането на пред­с­тоящите в началото на октом­ври пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори.

Той обяви, че вотът на 2 октом­ври трябва да излъчи устой­чиво и отговорно мнозин­с­тво. Президен­тът нас­тоя за активна инфор­мационна кам­пания за машин­ното гласуване.

Коалиция ГЕРБ-СДС ще се регис­т­рира в ЦИК за пред­с­тоящите пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. Докумен­тите за регис­т­рация ще бъдат внесени в чет­вър­тък, 11.08.2022 г., в 11:00 часа, съоб­щават от прес­цен­търа на ГЕРБ.

В регис­т­рацията ще учас­т­ват заместник-председателят на ГЕРБ Томис­лав Дон­чев, пред­седателят на СДС Румен Хрис­тов, проф. Кос­тадин Ангелов от Изпъл­нител­ната комисия на ГЕРБ, админис­т­ратив­ният сек­ретар на пар­тията Цветомир Паунов, пред­седателят на МГЕРБ Георг Геор­гиев и младежи от пар­тията.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...