Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ексминистър Заков: Може да искаме от САЩ компенсация - отлагане на голямата вноска по вторите Ф-16

Ексминистър Заков: Може да искаме от САЩ компенсация - отлагане на голямата вноска по вторите Ф-16

Ексминистър Заков: Може да искаме от САЩ компенсация - отлагане на голямата вноска по вторите Ф-16

Бъл­гария има опит с големи сделки, включително и с проекта за нови изт­ребители, и в този смисъл можем да бъдем много по-гъвкави. Не е нужно за смяната на една гайка в пър­вите осем изт­ребители F-16 да се минава през пар­ламента.

Tова заяви бив­шият минис­тър на отб­раната Драгомир Заков в предаването “Денят започва“ по БНТ.

Той добави, че има проб­лем с бой­ната ни авиация и той е сериозен.

Сегаш­ният кабинет има раз­лични пред­пос­тавки да работи по раз­лич­ните опции, включително и опцията с Полша за ремонт на МиГ-овете. Фор­мално ком­пен­сация никъде няма да пише в договора за дос­тав­ката на пър­вите 8 Ф-16. Преди да стиг­нем за голямата вноска за вторите 8 Ф-16, може да поис­каме отлагане, което се явява вид ком­пен­сация, поясни Заков.

Ако покажем ясно, че работим за финализиране на проекта, американ­с­ката страна ще прояви гъв­кавост, очаква бив­шият военен минис­тър. Може би не точно минис­търът на отб­раната, а правител­с­т­вото да има оперативна въз­мож­ност да реагира по такъв тип договори, отбеляза бив­шият минис­тър на отб­раната.

Заков заяви, че като военен минис­тър не е работил по една един­с­т­вена опция за осигуряване на бронирана бойна машина за пехотата.

Не може да си поз­волим авиацията ни да остане на земята за дълго време, под­черта Заков и добави, че служеб­ното правител­с­тво трябва да вземе решение дали ще вземе изт­ребители на лизинг или не.

Драгомир Заков вижда прием­с­т­веност от служеб­ния военен минис­тър Димитър Стоянов, като няма никакви притес­нения за сек­тор отб­рана.

В своя позиция по повод Ф-16 БСП изрази тревога от пред­с­тоящия раз­ход за втората серия от изт­ребители:

На фона на рас­тящите цени на енер­гий­ните ресурси и нуж­дата от финан­сови сред­с­тва за ком­пен­сиране на домакин­с­т­вата и биз­неса, категорично не сме съг­ласни служеб­ното правител­с­тво да задъл­жава Бъл­гария с милиарди за нови 8 самолета Ф-16. Левите хора искаме повече сред­с­тва за социална политика, как­вато провеж­дахме ние в редов­ния кабинет досега.

Без да отричаме необ­ходимостта от модер­низиране на бъл­гар­с­ката армия, заявяваме, че служеб­ният кабинет не може да поема нови ангажименти, нито да взима стратегически решения. Те трябва да бъдат оставени на след­ващото редовно правител­с­тво, което да нап­рави внимателен прег­лед по отношение на реал­ните нужди, сроковете и условията, преди да бъде взето окон­чателно решение.

Напом­няме, че служеб­ното правител­с­тво е приз­вано да под­готви провеж­дането на пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори и да решава най-неотложните въп­роси пред страната. Под­готов­ката и сключ­ването на военни сделки за милиарди не е сред тях”, завър­ш­ват от БСП.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...