Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кутев: Няма реваншизъм, не влизаме в политически битки

Кутев: Няма реваншизъм, не влизаме в политически битки

Кутев: Няма реваншизъм, не влизаме в политически битки

Това да няма газ е огромен проб­лем и приоритет. Съз­дадохме Щаба, за да решаваме проб­лемите един по един. Приоритет е интер­конек­торът с Гър­ция да заработи. Надявам се много бързо да има документи. Това заяви говорителят на служеб­ното правител­с­тво Антон Кутев в ефира на Би Ти Ви.

По думите му са поис­кали данни от работотадетелите у нас, които работят на газ, за да се тър­сят начини за пок­риването на нуж­дите им.

“Стремим се всичко, което има до момента да бъде пот­вър­дено. Обявяваме търг до края на годината, за да тър­сим най-добрата цена. Не сме се отказали от тан­керите с втеч­нен газ. Оказа се, че в “Бул­гар­газ“ има огромна финан­сова дупка“, каза Кутев.

Ще се изпол­з­ват всички механизми, категоричен бе той.

Кутев заяви още, че до момента нито една молекула газ не е преминала в посока Бъл­гария по гръц­ката връзка. 

Това, че газовата връзка с Гър­ция ще заработи в началото на октом­ври, е прек­расно, но тя тряб­ваше да заработи през август. Предиш­ното правител­с­тво още през април знаеше, че има война в Украйна и че газовите дос­тавки са зас­т­рашени.

Нап­равихме всички усилия да обявим търг за дос­тав­ките до края на годината на втеч­нен газ“, каза още говорителят на правител­с­т­вото.

Кутев каза, че са изп­ратили искане за удъл­жаване за срока за офер­тата за американ­с­ките тан­кери за втеч­нен газ.

“Решение за “Газ­п­ром“ ще вземем след като сложим на масата всички въз­можни варианти и искаме да във­лечем в него и работодателите, и син­дикатите. Ще дадем варианти. Ще вземем това решение заедно с граж­даните.

Надявам се ограничения в пот­реб­лението да не бъдат налагани отвъд това което ЕК вече е пред­ложила като вариант. Ком­пен­сациите са задъл­жителни. Без­с­порно трябва да се под­помог­нат пред­п­риятията, но и групи в общес­т­вото, които трябва да бъдат под­помог­нати. В рам­ките на този бюджет ще нап­равим всичко въз­можно да под­помог­нем най-слабите слоеве от населението и биз­неса, каза Кутев.

Не усещаме и не очак­ваме под­к­репа от другите политически фор­мации, категоричен е Кутев и допълни, че те няма да влязат в политичес­ката битка. Ние ще под­гот­вим изборите. Нямаме политическа пар­тия и ще се стремим да се мак­симално без­ц­ветни, каза Антон Кутев.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие