Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Лечева видя проблеми във тотото и спортните бази

Лечева видя проблеми във тотото и спортните бази

Лечева видя проблеми във тотото и спортните бази

Минис­тер­с­т­вото на младежта и спорта (ММС) ще нап­рави цялос­тна проверка на работата на дър­жав­ните и тър­гов­ски дружес­тва, на които е прин­ципал. Сред тях са спор­т­ният тотализатор, “Национал­ната спор­тна база“ , “Сер­дика спор­тни имоти“. Това стана ясно на пър­вата прес­кон­ферен­ция на служеб­ния минис­тър Весела Лечева.

“Виж­даме проб­леми във фун­к­ционирането на дружес­т­вата, съот­ветно на бъл­гар­с­кия спор­тен тотализатор. Той е много важен за финан­сирането на федерациите, защото бе анон­сирано, че бюджетът на ММС е рекор­ден, но всъщ­ност той е едва 0.08% от БВП на страната, което е много малко. Затова е важно как фун­к­ционира тотализаторът, който финан­сира бъл­гар­с­кия спорт — заяви. — Проб­леми има и по отношение на базите, на дружес­т­вото “Национална спор­тна база“, което стопанисва всички важни бази за под­готовка“.

Весела Лечева под­черта, че една от най-важните задачи е връщане на спокойс­т­вието и сигур­ността, така че да бъде осигурен без­п­репят­с­т­вен тренировъчен процес на със­тезатели, треньори и специалисти. Друг приоритет е въз­с­тановяването на диалога със спор­т­ните федерации, който е бил прекъс­нат в пос­лед­ните месеци. „Само след две години са Олим­пийс­ките игри в Париж и за мен като минис­тър е важно да бъдат съз­дадени добри условия на със­тезателите. Диалогът със спор­т­ните федерации е изк­лючително важен“, под­черта служеб­ният минис­тър.

Що се отнася до плановете за стадион „Бъл­гар­ска армия“ минис­тър Лечева беше категорична, че най-важната задача е да се запази дър­жав­ният интерес, без да се пречи на раз­витието на спор­т­ните организации. Весела Лечева съобщи също така, че няма осигурени 50 милиона лева за спор­т­ния ком­п­лекс „Чер­вено знаме“ в София, за който говореше ней­ният пред­шес­т­веник Радос­тин Василев. Работата по обс­лед­ването на обек­тите от екип на ВИАС продъл­жава.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...