Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Готови сме с 4 работещи решения за семействата и икономиката

Нинова: Готови сме с 4 работещи решения за семействата и икономиката

Нинова: Готови сме с 4 работещи решения за семействата и икономиката

Ние бяхме социалният стълб в това правителство - 22 млрд. лв. социална подкрепа, категорична е лидерката на БСП

Високата актив­ност винаги дава легитим­ност на инс­титуциите и по-голяма тежест на тези, които са изб­рани. Така че дано да има висока актив­ност на изборите.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ и продължи: „БСП влиза по-силна в кам­панията, защото през властта доказа резул­тати. Това, което обещавахме в опозиция, го доказахме с работата си. Влизаме с много отк­рито лице пред избирателите си, защото доказахме, че може да има социална дър­жава. Ние бяхме социал­ният стълб в това правител­с­тво — 22 млрд. лв. социална под­к­репа за без­п­латни дет­ски градини, данъчни облек­чения на млади семейс­тва, увеличение на май­чин­с­т­вото, увеличени дет­ски над­бавки, увеличение на минимал­ната работна зап­лата, ваучерите за храна от 80 на 200 лв. на работ­ниците, под­к­репата за икономиката за тока.“

Пред­седател­ката на левицата припомни още за пен­сионерите, че за 12 години пен­сиите са увеличени общо със 164 лв., а сега само за тези месеци със 167 лв., като са заложили в бюджета преиз­чис­ляване през октом­ври.

Като бивш минис­тър на икономиката и индус­т­рията Нинова се гор­дее, че Бъл­гария беше оценена през май месец на първо място в Европейс­кия съюз по индус­т­риален рас­теж и промиш­лено произ­вод­с­тво.

Хората да ни оценят по работата. Да ни оценят по това, че шест години сме пос­ледователни в бор­бата с модела на управ­ление на ГЕРБ. Не отс­тъпихме, въп­реки всичко, което изпитахме на гърба си и за крат­кото време, което имахме, в много кризи, които ни връх­летяха мисля, че се доказахме като стабилна, пос­ледователна и заг­рижена пар­тия. Ще работим за по-висок резул­тат, но хората ще решат“, каза още Кор­нелия Нинова в предаването “Лице в лице“.

Във всич­ките ни позиции ни е движел интересът на бъл­гар­с­кия народ“, категорична бе тя и обясни: „За първи път през април като пар­тия, и аз като минис­тър на икономиката и индус­т­рията, заедно с работодателите обявихме, че е необ­ходимо да има дос­тавки от “Газ­п­ром“. Ако 1 млрд. е азер­с­кият газ, 1 млрд. втеч­неният газ, на нас не ни стига още 1 млрд. и съв­сем логично е това да бъдат дос­тав­ките от “Газ­п­ром“. Цялата индус­т­рия претен­дира за това — 28 000 пред­п­риятия, 250 000 работни места“, посочи тя и добави наб­люденията си, че с нап­ред­ването на времето, останалите политически лидери узряват за тази идея. „Тя е национално-отговорната идея. През изминалите месеци тя се идеологизираше излишно, на нея се гледаше като геополитика. Ние гледаме на това, като на интереса на Бъл­гария, да не оставим хората и индус­т­рията без решения“, комен­тира Нинова по темата за “Газ­п­ром“.

Нинова заяви, че от левицата имат 4 кон­к­ретни работещи и спешни решения, които ще доведат до много бърз резул­тат и посочи кои са те:

Първо — да се наложи мораториум върху цената на газа, по подобие на това, което нап­равихме с цената на тока през фев­руари. То проработи, спасихме милиони семейс­тва тогава.

Второ — ком­пен­сации за биз­неса. Както ком­пен­сирахме онези пред­п­риятия за тока, така да се пред­видят и ком­пен­сации за тези, които изпол­з­ват газ.

Трето — социал­ната прог­рама. Неп­ременно раз­ширяване на броя на семейс­т­вата и на раз­мера на помощите за енер­гийно бедни.

Чет­върто — раз­говори с “Газ­п­ром“.“

За да осъщес­т­вят тези политики от БСП виж­дат като пар­т­ньори досегаш­ните си такива, но по важ­ното — онези политически пар­тии, които са готови да продъл­жат. „За шест месеца нап­равихме много крехък пробив в модела ГЕРБ, има нужда с удвоени усилията след тези избори да нап­равим правител­с­тво и да продъл­жим. В момента виж­даме опас­ност от рес­тав­рация на модела ГЕРБ“, предуп­реди лидерът на левицата.

Изб­рана съм пряко от членовете на БСП и то с 80% актив­ност, и съм един­с­т­веният пряко изб­ран лидер от народа“, припомни Нинова във връзка с обвиненията, че овладява пар­тията.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...