Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Корумпираното управление на ГЕРБ търси реванш

Нинова: Корумпираното управление на ГЕРБ търси реванш

Нинова: Корумпираното управление на ГЕРБ търси реванш

Решенията за България трябва да се взимат в България от българския народ, заяви в Гоце Делчев лидерът на БСП

Решенията за Бъл­гария трябва да се взимат в Бъл­гария от бъл­гар­с­кия народ и в негов интерес, заяви в Гоце Дел­чев по време на тър­жес­т­вения ритуал за Деня на независимостта лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. По ней­ните думи най-истинското приз­нание за делото на героите, дали живота си за свободата и независимостта на Родината е съв­ремен­ните бъл­гари да докажем, че сме свободен и независим народ, който държи съд­бата си в свои ръце.

Намираме се в такъв момент — да решим на кого да поверим управ­лението на страната. Отс­т­раненото от власт 12 годишно корум­пирано управ­ление на ГЕРБ търси реванш, каза още Нинова.

Ние от БСП искаме нов модел на управ­ление — правова, социална и сигурна дър­жава със стабилно правител­с­тво и силни инс­титуции. Като минис­три в правител­с­т­вото доказахме тези приоритети с реални резул­тати, а не с празни обещания. И сега пред­лагаме разумни и въз­можни решения още за пър­вите 100 дни, които са най-важните за теж­ката зима: таван на цени, ком­пен­сации за индус­т­рията, увеличение на зап­лати, преиз­чис­ление на пен­сии, без­п­латни лекар­с­тва и учеб­ници. Искаме парите от бюджета да се хар­чат за тези мерки, а не за нови 8 самолета. Вчераш­ното решение на служеб­ния кабинет за още 8 нови самолета ще струва на Бъл­гария 1,3 млрд. лева. Това са сред­с­тва, които в тази криза са необ­ходими на бъл­гар­с­ките семейс­тва и бъл­гар­с­ката икономика“, комен­тира лидерът на БСП.

На тър­жес­т­веният ритуал по повод Деня на независимостта присъс­т­ваха още кмета на Гоце Дел­чев Владимир Мос­ков, проф. Георги Михай­лов — втори в лис­тата за народни пред­с­тавители, Бог­дан Боцев, както и останалите кан­дидати от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ в Благоев­г­рад.

Поз­д­равителни адреси изп­ратиха и други водачи на лис­тите на социалис­тичес­ката пар­тия. В обръщението на водача на лис­тата на БСП за Бъл­гария във Враца Атанас Зафиров по случай Деня на независимостта на Бъл­гария се казва: „На памет­ния 22 сеп­тем­ври преди 114 години Бъл­гария раз­късва мрежата от политически зависимости и официално и всеп­риз­нато започва да определя своята вът­решна и вън­шна политика. Актът на Независимостта е значима победа на бъл­гар­с­кия народ, нап­равила нашата родина рав­нопос­тавена с останалите европейски дър­жави. Това е едно от най-ярките събития, с което бъл­гарите показ­ват свободолюбивия си дух и силата на своето един­с­тво!“

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие