Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кабинетът е одобрил закупуването на още 8 Ф-16

Кабинетът е одобрил закупуването на още 8 Ф-16

Кабинетът е одобрил закупуването на още 8 Ф-16

Правител­с­т­вото е одоб­рило проект за придобиване на нови осем изт­ребители Ф-16, съобщи на брифинг в Минис­тер­с­кия съвет (МС) минис­търът на отб­раната Димитър Стоянов. „След­ващият важен документ, който беше приет, това е проек­тът за инвес­тиционен раз­ход за придобиване на осем броя самолети Ф-16 Блок-70, като сумата, която е по трите договора, е 1 296 412 185 долара. Това са цени без ДДС. Изк­лючително важно е придобиването на нова тех­ника за бъл­гар­с­ките ВВС в кон­тек­ста на това с какво раз­полагаме“, каза минис­тър Стоянов.

Според него старата съвет­ска тех­ника не може да се под­държа поради вой­ната в Украйна. “Необ­ходима е под­мяната. Необ­ходимо е да бъде организирана пъл­ноценно една ескад­рила, като в този пакет, в този проект за инвес­тиционен раз­ход, са включени вече и способ­ности за нанасяне на удари “въз­дух — повър­х­ност“, “въз­дух — въз­дух“. Т.е. ние ще имаме една пъл­ноценна ескад­рила от 16 самолета. Очак­ванията са, че самолетите ще прис­тиг­нат 2027 г. Поне така е заявено от американ­с­ката страна в документ, изп­ратен до минис­тер­с­т­вото на отб­раната“, добави Димитър Стоянов.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие