Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Софийският транспорт получава 52 малки електробуса

Софийският транспорт получава 52 малки електробуса

Софийският транспорт получава 52 малки електробуса

Вече са факт пър­вите от мал­ките елек­т­рически автобуси за довеж­дащ тран­с­порт в част от южните квар­тали, съобщи във Фейс­бук столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова

Пър­вият от 52 малки елек­т­рически буса, които ще са довеж­дащ тран­с­порт на кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и „Горна баня“ до големи спирки на град­с­кия тран­с­порт, вече е произ­веден. Дос­тав­ките в София ще започ­нат през ноем­ври и догодина ще стар­тираме проекта.

Тес­т­ването, с което ще се определят най-удобните за хората мар­ш­рути ще стар­тира през октом­ври с квар­талите „Манас­тир­ски ливади — запад“ и „Манас­тир­ски ливади — изток“, и ще е заедно с граж­дани и граж­дан­с­ките организации по места.

След­ващият тес­тови мар­ш­рут ще е в зоната на м. „Гър­дова глава“, „Бояна“, ж.к „Бък­с­тон“, „Пав­лово“ и част от „Красно село“.

Снимка Фейс­бук Йор­данка Фан­дъкова

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...