Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбелязана 114-годишнината от Деня на независимостта. Цен­тър на тър­жес­т­вата бе Велико Тър­ново, където на 22 сеп­тем­ври 1908 г. с манифест княз Фер­динанд обявява независимостта на Бъл­гария. С този акт се отх­вър­лят пос­лед­ните васални връзки с Осман­с­ката империя. В двора на цър­к­вата „Св. 40 мъченици“ се със­тоя въз­с­тановка, пред­с­тавяща прочитането на манифеста от цар Фер­динад и правител­с­т­вото на Алек­сан­дър Малинов. На крепостта „Царевец“ начал­никът на Национал­ния военен универ­ситет „Васил Лев­ски“ прие почет­ната рота, след което беше издиг­нат национал­ният трибаг­реник. Учас­т­ниците в тър­жес­т­вото под­несоха цветя на памет­ника Пирамидата на Независимостта — мяс­тото, където за втори път е бил прочетен манифес­тът пред великотър­нов­с­кото граж­дан­с­тво. На тър­жес­т­веното издигане на национал­ния флаг в старата столица присъс­т­ваше вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, която произ­несе реч.

В Плов­див, Русe, Враца, Ямбол, Плевен и други градове от страната с военни ритуали беше издиг­нат национал­ния флаг и бяха отс­лужени молебени за благоден­с­т­вие. Пред памет­ника на Независимостта на пл. „Княз Алек­сан­дър I“ в София също имаше тър­жес­т­вено чес­т­ване на 114-ата годиш­нина от обявяването на независимостта на Бъл­гария.

Дър­жав­ният глава Румен Радев се обърна към нацията по случай праз­ника като заяви, че преди 114 години пред­ците ни са отх­вър­лили всяка претен­ция, „че Бъл­гария може да бъде под­в­лас­тна някому. Че национал­ното ни раз­витие, общес­т­вен живот и кул­тура могат да бъдат залож­ник на чужда воля.“ „Актът на Независимостта е неиз­бежен резул­тат на съз­нанието за соб­с­т­веното ни национално дос­тойн­с­тво и дър­зостта на този пример ще продължи да вдъх­новява бъдещето ни“, се казва в обръщението на президента. Той напомни, че големият урок от 1908 г. е, че един­с­т­веният легитимен изразител на народ­ната воля може и трябва да бъде бъл­гар­с­ката дър­жава. „Наш дълг е да пом­ним, че Независимостта не е еднок­ратен акт и всяко поколение трябва да я отс­тоява срещу вън­шни и вът­решни посегател­с­тва“, зак­лючи Румен Радев.

В тър­жес­т­веното си слово от Царевец вицеп­резиден­тът Илияна Йотова заяви:

“Независимостта принад­лежи само на сил­ната дър­жава, на дър­жавата със сил­ните инс­титуции, на хората, които управ­ляват тези инс­титуции със силата на своята професионал­ност, на своите знания, на своята решимост и смели решения, за да могат да преведат граж­даните на страната и през най-тежките кризи. Преди 114 години се извърши велико дело и днес трябва да пом­ним, че бъл­гар­с­ката независимост е за бъл­гар­с­кия народ и е дело на бъл­гар­с­кия народ, за да уреж­даме хубавата ни земя. В тази сила вяр­вам аз. Да живее Бъл­гария! Да живее бъл­гар­с­кият народ!“

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...