Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: България не бива да бъде въвличана във военния конфликт

Нинова: България не бива да бъде въвличана във военния конфликт

Нинова: България не бива да бъде въвличана във военния конфликт

Мобилизацията ескалира кон­ф­ликта и увеличава рис­ковете от задъл­бочаване на пос­ледиците от вой­ната: икономически, социални и енер­гийни. Хората са разединени. Мисля, че има обединителна теза — двете страни да спрат воен­ните дейс­т­вия и да се премине към преговори. Това е един­с­т­веният добър изход за Европа, света и Бъл­гария. Ние заявяваме още, че Бъл­гария трябва да положим всички усилия да не става учас­т­ник във воен­ния кон­ф­ликт. Сан­к­циите не дават очак­вания резул­тат, виж­даме го и исторически. Сан­к­циите и кон­т­расан­к­циите вредят повече на нас, откол­кото на Русия. Ние имаме прин­ципна и пос­ледователна позиция против сан­к­циите“, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в предаването „120 минути“ по Би Ти Ви по отношение на кон­ф­ликта в Украйна.

Нинова обясни, че пред­лаганият от левицата пакет социални мерки е на стой­ност около 3 млрд. лева, и добави, че само преиз­чис­ляването на пен­сиите варира около 1.5 милиарда. „За данъците в нашата прог­рама пред­лагаме необ­лагаем минимум, който да е прагът на бед­ност. Досега в правител­с­т­вото въведохме необ­лагаемия минимум — 600 лева за млади семейс­тва с едно дете и 1200, ако имаш две деца и работиш, са ти необ­лагаема сума. 200-та лева ваучери за храна са необ­лагаема сума. Това е мал­ката стъпка, сега пред­лагаме по-голяма. Необ­лагаем минимум от 504 лева“, обобщи тя по отношение на пред­ложенията, свър­зани с необ­лагаем минимум.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...