Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление ще предос­тави днес дос­тъп до изход­ния код на машините за гласуване на пред­с­тавителите на политичес­ките пар­тии, съоб­щиха от прес­цен­търа на минис­тер­с­т­вото.

Дос­тъп до кода ще получат фор­мациите, които са регис­т­рирани в пуб­лич­ния елек­т­ронен регис­тър на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) на пред­с­тавителите в процеса на удос­товеряване по чл. 213а от Избор­ния кодекс, както и на меж­дународни наб­людатели.

Предос­тавянето на дос­тъпа до изход­ния код се случва за първи път, изпъл­нявайки чл. 213а, ал 3 от Избор­ния кодекс, припом­нят от минис­тер­с­т­вото.

С решение от 5 сеп­тем­ври 2022 г. Цен­т­рал­ната избирателна комисия раз­реши дос­тъпа до изход­ния код на регис­т­рираните политически наб­людатели по процеса на удос­товеряване. Това ще се извърши в кон­т­ролирана и защитена среда в минис­тер­с­т­вото, според изработени за целта правила, които опис­ват всяка стъпка от процеса.

Предос­тавянето на дос­тъп до изход­ния код на машините за гласуване е поред­ната стъпка на Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление към проз­рач­ността и чес­т­ността на избор­ния процес, увериха от ведом­с­т­вото.

На 19 сеп­тем­ври в Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление беше извър­шена пос­лед­ната стъпка от удос­товеряването на машините за гласуване — доверено изг­раж­дане на соф­туера на уст­ройс­т­вата и генериране на хеш кода.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...