Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) СОС няма да свали украинското знаме от сградата на общината

СОС няма да свали украинското знаме от сградата на общината

С 33 „за“, 11 „против“ и 1 „въз­дър­жал се“ столич­ните общинари решиха да оставят знамето на Украйна върху фасадата на кмет­с­т­вото.

Преди това зам.-председателят на СОС от групата „Пат­риоти за София“ Борис­лав Иванов („Атака“) пов­дигна въп­роса защо неговия док­лад за сваляне на знамето на Украйна от фасадата на общината не е част от днев­ния ред. Пред­седателят на СОС Георги Геор­гиев му напомни, че за пос­тавянето на знамето на Украйна се води съдебно дело, което СОС спечели на първа инс­тан­ция.

Иван Таков от БСП заяви, че още преди три месеца е писал до кмета на София, че с пос­тавянето на украин­с­кото знаме на фасадата на общината се нарушава законът, тъй като облас­т­ният управител е обжал­вал в съда този док­лад и знамето продъл­жава да стои. “Ако го бяхте спазили, нямаше да има нужда от този док­лад“, заяви Таков.

Грети Стефанова от групата на “Демок­ратична Бъл­гария“, по чието искане бе сложено знамето комен­тира по повод искането за свалянето на украин­с­кото знаме, че близо осем месеца от началото на вой­ната, аген­тур­ната мрежа на Кремъл работела за промяна на вън­ш­нополитичес­ката принад­леж­ност на Бъл­гария“

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...